PRACOWNIA PSYCHOTERAPII
I ROZWOJU OSOBISTEGO

Katarzyna Romanowska-Gręda

O mnie

Obecnie jestem w trakcie czteroletniego, całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Szkolenie realizowane jest w Centrum Rozwoju Psychoterapeutów ośrodka MABOR, posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzę psychoterapię indywidualną w Towarzystwie Pomocy Młodzieży, gdzie realizuję dwuletni staż specjalistyczny. Współpracowałam również z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warszawie, gdzie prowadziłam indywidualną psychoterapię, współprowadziłam grupy wsparcia i rozwojowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Moja praca zgodna jest z zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Ukończyłam liczne szklenia przygotowujące do pracy z osobami przeżywającymi problemy natury psychologicznej oraz znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych. Jednym z nich jest realizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ukończyłam także szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Ponadto ukończyłam Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, które wyposażyło mnie w dodatkowe kompetencje związane z udzielaniem pomocy i wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży. Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna i wspomaganie rodziny, które ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Od ponad 7 lat zawodowo związana jestem z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) – największą w Polsce organizacją pozarządową pomagającą dzieciom krzywdzonym oraz ich rodzinom, a także działającą na rzecz ochrony dzieci przez krzywdzeniem i wykorzystywaniem. W swojej pracy zajmuję się świadczeniem pomocy psychologicznej oraz interwencją kryzysową w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Posiadam również doświadczenie w pracy jako społeczny kurator sądowy oraz asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Jestem autorką artykułów i publikacji skierowanych do nauczycieli oraz innych profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Od 2014 roku współpracuję z wydawnictwem Oficyna MM, publikującym branżowy miesięcznik dla nauczycieli i kadry pedagogicznej „Sygnał – Magazyn wychowawcy”. Na jego łamach publikowane są artykuły mojego autorstwa, dotyczące takich zagadnień jak problemy okresu dojrzewania, depresja i myśli samobójcze u ucznia, ucieczki z domu, czy przemoc w domu ucznia. Stale rozwijam swoje kompetencje oraz pogłębiam posiadaną wiedzę, uczestnicząc w licznych konferencjach, zarówno jako słuchacz, jak i prelegent.

Z Czym Się Zmagasz?

Trudności w relacjach

Trudności w relacjach

Obniżony nastrój

Obniżony nastrój

Złość i Agresja

Złość i Agresja

Problemy młodzieży

Problemy młodzieży

Trudności wychowawcze

Trudności wychowawcze

Rozwód i sytuacja okołorozwodowa

Rozwód i sytuacja okołorozwodowa

Stres

Stres

Przemoc

Przemoc

Niepokój i lęk

Niepokój i lęk

Kryzys

Kryzys

Zaburzenia psychosomatyczne

Zaburzenia psychosomatyczne

Sfera zawodowa

Sfera zawodowa

Oferta

Cennik

Konsultacje wstępne - 110 PLN

Czas trwania sesji: 60 min
Od 1 do 5 spotkań
Częstotliwość ustalana indywidualnie

Pomoc w kryzysie - 90 PLN

Czas trwania sesji: 50 min
Pomoc krótkoterminowa – od 1 do około 15 spotkań
Częstotliwość ustalana indywidualnie

Konsultacje rodzicielskie - 90 PLN

Czas trwania – 60 min
Pomoc krótkoterminowa – od 1 do około 10 spotkań
Spotkania raz w tygodniu

Psychoterapia dorosłych - 90 PLN

Czas trwania sesji: 50 minut
Pomoc krótko i długoterminowa
Sesje raz w tygodniu

Pomoc dla młodzieży - 90 PLN

Czas trwania sesji: 50 min
Pomoc krótko i długoterminowa
Częstotliwość sesji ustalana indywidualnie, z reguły raz w tygodniu

Rozwój Osobisty - 100 PLN

Czas trwania sesji: 50 min
Pomoc krótko i długoterminowa
Częstotliwość sesji ustalana indywidualnie, z reguły raz w tygodniu

Kontakt

 ul. Anielewicza 4/31, Warszawa

Najnowsze wpisy

10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Paź 10 2016

W tym roku Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest pod hasłem „Godność a zdrowie psychiczne: pierwsza pomoc psychologiczno-psychiatryczna dla wszystkich”. Jego autorzy podkreślają, (…)

Samookaleczenia u nastolatków

Samookaleczenia u nastolatków

Paź 08 2016

Podejrzewasz, że Twoje dziecko może się okaleczać lub dotarły do Ciebie takie informacje od innych osób, na przykład wychowawcy lub szkolnego psychologa?…

Publikacja: „Orientacja seksualna u nastolatków”

Publikacja: „Orientacja seksualna u nastolatków”

Paź 01 2016

Co warto wiedzieć na temat kształtowania się orientacji seksualnej u nastolatków? Z jakimi problemami i trudnościami zmaga się młoda osoba, która odkrywa, że nie jest heteroseksualna? Jak wspierać nastolatka LGB (lesbijkę, geja lub osobę biseksualną)? (…)

Konferencja: „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

Konferencja: „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

Wrz 24 2016

W dniach 24-25 października 2016 w Pałacu Kultury i Nauki, w Warszawie odbędzie się 13 Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczje) . W ramach jednej z sesji zaprezentuję referat na temat (…)