PRACOWNIA PSYCHOTERAPII
I ROZWOJU OSOBISTEGO

Katarzyna Romanowska-Gręda

O mnie

Obecnie jestem w trakcie czteroletniego, całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Szkolenie realizowane jest w Centrum Rozwoju Psychoterapeutów ośrodka MABOR, posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzę psychoterapię indywidualną w Towarzystwie Pomocy Młodzieży, gdzie realizuję dwuletni staż specjalistyczny. Współpracowałam również z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warszawie, gdzie prowadziłam indywidualną psychoterapię, współprowadziłam grupy wsparcia i rozwojowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Moja praca zgodna jest z zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Ukończyłam liczne szklenia przygotowujące do pracy z osobami przeżywającymi problemy natury psychologicznej oraz znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych. Jednym z nich jest realizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ukończyłam także szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Ponadto ukończyłam Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, które wyposażyło mnie w dodatkowe kompetencje związane z udzielaniem pomocy i wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży. Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna i wspomaganie rodziny, które ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Od ponad 7 lat zawodowo związana jestem z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) – największą w Polsce organizacją pozarządową pomagającą dzieciom krzywdzonym oraz ich rodzinom, a także działającą na rzecz ochrony dzieci przez krzywdzeniem i wykorzystywaniem. W swojej pracy zajmuję się świadczeniem pomocy psychologicznej oraz interwencją kryzysową w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Posiadam również doświadczenie w pracy jako społeczny kurator sądowy oraz asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Jestem autorką artykułów i publikacji skierowanych do nauczycieli oraz innych profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Od 2014 roku współpracuję z wydawnictwem Oficyna MM, publikującym branżowy miesięcznik dla nauczycieli i kadry pedagogicznej „Sygnał – Magazyn wychowawcy”. Na jego łamach publikowane są artykuły mojego autorstwa, dotyczące takich zagadnień jak problemy okresu dojrzewania, depresja i myśli samobójcze u ucznia, ucieczki z domu, czy przemoc w domu ucznia. Stale rozwijam swoje kompetencje oraz pogłębiam posiadaną wiedzę, uczestnicząc w licznych konferencjach, zarówno jako słuchacz, jak i prelegent.

Z Czym Się Zmagasz?

Trudności w relacjach

Trudności w relacjach

Obniżony nastrój

Obniżony nastrój

Złość i Agresja

Złość i Agresja

Problemy młodzieży

Problemy młodzieży

Trudności wychowawcze

Trudności wychowawcze

Rozwód i sytuacja okołorozwodowa

Rozwód i sytuacja okołorozwodowa

Stres

Stres

Przemoc

Przemoc

Niepokój i lęk

Niepokój i lęk

Kryzys

Kryzys

Zaburzenia psychosomatyczne

Zaburzenia psychosomatyczne

Sfera zawodowa

Sfera zawodowa

Oferta

Cena konsultacji wstępnych 110 PLN

Cena sesji terapeutycznej 90 PLN

Czas trwania 50 minut

Kontakt

 ul. Anielewicza 4/31, Warszawa

Najnowsze wpisy

Czarne fale – jak pomóc nastolatkowi zrozumieć depresję?

Czarne fale – jak pomóc nastolatkowi zrozumieć depresję?

Lis 29 2016

Depresja jest chorobą, która dotyka zarówno osoby dorosłe, jak również młodzież oraz dzieci. W Polsce prawie 8 tysięcy dzieci leczy się na…

PUBLIKACJA: Cyberprzemoc i inne zagrożenia w cyfrowym świecie

PUBLIKACJA: Cyberprzemoc i inne zagrożenia w cyfrowym świecie

Lis 25 2016

Cyberprzemoc, seksting, niebezpieczne kontakty, czy nadużywanie Internetu to tylko niektóre z najczęstszych zagrożeń z jakimi spotykają się dzieci i młodzież w Internecie.…

19 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

19 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Lis 19 2016

19 listopada już po raz piętnasty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Powstał on z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji „Światowy Szczyt Kobiet”…

Dziecko w sytuacji okołorozwodowej

Dziecko w sytuacji okołorozwodowej

Lis 03 2016

Rozwód to jedna z trudniejszych sytuacji kryzysowych, jaka może dotknąć związek i rodzinę. Sytuacja okołorozwodowa może komplikować się, jeśli zaangażowane są w nią również dzieci (…)