GABINET PSYCHOTERAPII
I ROZWOJU OSOBISTEGO

Katarzyna Romanowska-Gręda

O mnie

Ukończyłam czteroletnie, całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Szkolenie zrealizowałam w Centrum Rozwoju Psychoterapeutów ośrodka MABOR, posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałam na stażach specjalistycznych w Towarzystwie Pomocy Młodzieży, oraz na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Współpracowałam również z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warszawie, gdzie prowadziłam indywidualną psychoterapię, współprowadziłam grupy wsparcia i rozwojowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Moja praca zgodna jest z zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Ukończyłam liczne szkolenia przygotowujące do pracy z osobami przeżywającymi problemy natury psychologicznej oraz znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych. Jednym z nich jest realizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ukończyłam także szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Ponadto ukończyłam Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, które wyposażyło mnie w dodatkowe kompetencje związane z udzielaniem pomocy i wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży. Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna i wspomaganie rodziny, które ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studiów magisterskich na kierunku Politologia – polityka społeczna, które ukończyła w Uniwersytecie Warszawskim.

Psychoterapeutycznie pracuję w prywatnym gabinecie oraz na całodobowym oddziale dziecięcym w Szpitalu Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie, gdzie zajmuję się terapią rodzin. Ponadto, od 10 lat zawodowo związana jestem z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) – największą w Polsce organizacją pozarządową pomagającą dzieciom krzywdzonym oraz ich rodzinom, a także działającą na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem i wykorzystywaniem. W swojej pracy zajmuję się świadczeniem pomocy psychologicznej oraz interwencją kryzysową w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Jestem też trenerem – prowadzę szkolenia przygotowujące profesjonalistów do udzielania dzieciom i młodzieży wsparcia w kryzysie oraz pomocy psychologicznej. Posiadam również doświadczenie w pracy jako społeczny kurator sądowy oraz asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Jestem autorką szkoleń, artykułów i publikacji skierowanych do nauczycieli oraz innych profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Od 2014 roku współpracuję z wydawnictwem Oficyna MM, publikującym branżowy miesięcznik dla nauczycieli i kadry pedagogicznej „Sygnał – Magazyn wychowawcy”. Na jego łamach publikowane są artykuły mojego autorstwa, dotyczące takich zagadnień jak problemy okresu dojrzewania, depresja i myśli samobójcze u ucznia, ucieczki z domu, czy przemoc w domu ucznia. Stale rozwijam swoje kompetencje oraz pogłębiam posiadaną wiedzę, uczestnicząc w licznych konferencjach, zarówno jako słuchacz, jak i prelegent.

Problemy młodzieży

Kryzys w życiu nastolatka

Kryzys w życiu nastolatka

Depresja nastolatka

Depresja nastolatka

Niskie poczucie własnej wartości

Niskie poczucie własnej wartości

Przemoc rówieśnicza

Przemoc rówieśnicza

Problemy szkolne

Problemy szkolne

Autoagresja i samookaleczenia u młodzieży

Autoagresja i samookaleczenia u młodzieży

Nastolatek uzależniony od Internetu

Nastolatek uzależniony od Internetu

Lęki, fobia szkolna i społeczna

Lęki, fobia szkolna i społeczna

Problemy dorosłych

Rozwód i sytuacja okołorozwodowa

Rozwód i sytuacja okołorozwodowa

Obniżony nastrój

Obniżony nastrój

Stres i zaburzenia psychosomatyczne

Stres i zaburzenia psychosomatyczne

Niepokój i lęk

Niepokój i lęk

Trudności wychowawcze

Trudności wychowawcze

Kryzys

Kryzys

Trudności w relacjach

Trudności w relacjach

Agresja i przemoc

Agresja i przemoc

Oferta

KONSULTACJE WSTĘPNE – To spotkania, na których wspólnie przyjrzymy się temu, czego dotyczą Twoje trudności i jakiej formy wsparcia możesz potrzebować, aby sobie z nimi poradzić. Określimy też jakie są Twoje cele, potrzeby i oczekiwania dotyczące naszej współpracy. W trakcie konsultacji ustalimy również warunki naszych spotkań i szczegóły współpracy.

KONSULTACJE RODZICIELSKIE – to spotkania, na których porozmawiamy o tym co martwi Cię w zachowaniu Twojego dziecka, bądź w relacji między Wami. Wspólnie zastanowimy się, czy i jakiej formy pomocy może potrzebować Twoje dziecko. Konsultacje służą również rodzicom, którzy chcą wspólnie ze specjalistą zastanowić się jak wspierać swoje dziecko w sytuacji kryzysowej takiej jak rozwód, śmierć lub choroba członka rodziny. Zapraszam Cię na konsultację jeśli:

 • martwisz się o swoje dziecko i zauważyłeś u niego niepokojące Cię objawy
 • Twoja relacja z dzieckiem nie jest satysfakcjonująca, chcesz poprawić komunikację między Wami
 • przeżywasz trudności wychowawcze
 • Twoje dziecko doświadczyło krzywdy, bądź wykorzystywania
 • Twoje dziecko znajduje się w sytuacji kryzysowej

Kryzys to sytuacja na tyle dla nas trudna, że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z nią za pomocą dotychczas znanych nam sposobów i metod rozwiązywania problemów. Aby poradzić sobie z kryzysem z reguły wystarczy krótkoterminowa forma wsparcia, skoncentrowana wokół danego problemu oraz sposobów poradzenia sobie z nim. Moją rolą jest udzielenie Ci wsparcia, wspólne przyjrzenie się kryzysowym wydarzeniom, pomoc w opracowaniu strategii, która umożliwi Ci powrót do równowagi. Spotkania z terapeutą będą pomocne m.in. w sytuacji gdy:

 • doświadczasz przemocy
 • jesteś w trakcie rozwodu
 • przeżywasz żałobę lub stratę ważnej osoby
 • straciłaś ciążę
 • dowiedziałeś się o poważnej chorobie swojej bądź bliskiej Ci osoby
 • przeżywasz trudności związane z kryzysem rozwojowym takim jak ukończenie studiów, urodzenie dziecka, przejście na emeryturę

Pomagając osobom w kryzysie opieram się głównie na założeniach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), której celem jest poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której klient się znalazł.

Psychoterapia młodzieży jest skuteczną formą pomocy w sytuacji gdy nastolatek cierpi z powodu takich problemów jak:

Na spotkaniach z psychoterapeutą nastolatek ma możliwość porozmawiania o swoich osobistych trudnościach i przeżyciach. Wspólnie z psychoterapeutą ma szanse dotrzeć do przyczyn swoich problemów, nazwać i lepiej zrozumieć swoje uczucia, myśli i zachowania. Dzięki psychoterapii uciążliwe objawy ustępują, bądź ich nasilenie znacznie się zmniejsza, a młoda osoba odzyskuje poczucie równowagi, sensu oraz wpływu na własne życie. Oferuję krótko oraz długoterminową terapię dla nastolatków od 15 roku życia, poprzedzoną konsultacją z jednym lub obojgiem rodziców.

Psychoterapia to proces oparty na budowaniu relacji i zaufania między terapeutą i osobą potrzebująca wsparcia. Umożliwia ona wnikliwe poznanie i zrozumienie przeżywanych uczuć, konfliktów i trudności, pomaga wprowadzać zmiany, na których nam zależy. W pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie podmiotowe traktowanie drugiego człowieka oraz podążanie za tym, co dla niego ważne. Do skorzystania z psychoterapii zapraszam osoby dorosłe, które zmagają się z takimi problemami jak:

 • depresja, obniżony nastrój
 • nerwica
 • zaburzenia lękowe, niepokój
 • zaburzenia jedzenia
 • trudności w relacjach
 • przewlekły stres i napięcie
 • trudności w radzeniu sobie ze złością oraz agresją
 • objawy psychosomatyczne
 • współuzależnienie

Długość procesu psychoterapeutycznego zależna jest od głębokości problemów z jakimi zgłasza się dana osoba, a także celów jakie chce osiągnąć. W swojej pracy nie określam z góry terminu zakończenia terapii, lecz wspólnie z osobą zainteresowaną monitorujemy na ile jej cele zostały osiągnięte, a pożądane zmiany wprowadzone w życie.

Najnowsze wpisy

Gdy dziecko ma myśli samobójcze – jak reagować?

Gdy dziecko ma myśli samobójcze – jak reagować?

paź 09 2019

Dla rodzica informacja o tym, że jego dziecko myśli o śmierci lub zrobieniu sobie krzywdy może być szokująca i trudna do przyjęcia. Z drugiej strony może też być przełomowym momentem, w którym rodzic wraz z dzieckiem poszukują specjalistycznej pomocy.

Kino Mówi – problemy młodzieży

Kino Mówi – problemy młodzieży

lut 03 2019

Zachęcam do obejrzenia programu Kino Mówi, w którym miałam przyjemność wziąć udział. Rozmawialiśmy o specyfice okresu dojrzewania oraz problemach jakich doświadcza współczesna młodzież.

Nowy Rok, nowa ja – czyli jak tworzyć postanowienia noworoczne (i czy w ogóle to robić)

Nowy Rok, nowa ja – czyli jak tworzyć postanowienia noworoczne (i czy w ogóle to robić)

gru 30 2018

Postanowienia noworoczne – robić czy nie robić? A jeśli tak, to w jaki sposób, jakie cele wybrać i na czym się skupić? Dzielę się z Tobą moimi przemyśleniami na ten temat. Polecam!

Depresja nastolatka

Depresja nastolatka

gru 03 2018

Dlaczego tak ważne jest, aby zauważyć i potraktować poważnie objawy depresji u swojego dziecka? Depresja jest poważną chorobą, która wymaga leczenia, zwykle…