10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia PsychicznegoRokrocznie 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ustanowiony on został w 1992 r. przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego, która postanowiła zwrócić uwagę społeczeństwa na problematykę zdrowia psychicznego.

W tym roku Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony jest pod hasłem „Godność a zdrowie psychiczne: pierwsza pomoc psychologiczno-psychiatryczna dla wszystkich”. Jego autorzy podkreślają, że jeśli chodzi o pierwszą pomoc w obszarze zdrowia fizycznego to jest ona na ogół dostępna dla wszystkich. Natomiast mimo to, że co czwarta osoba w populacji ogólnej doświadczy jakichś zaburzeń psychicznych w swoim życiu, to dostępność pierwszej pomocy w obszarze zdrowia psychicznego jest znikoma. Z danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii na temat kondycji psychicznej mieszkańców Polski w wieku od 18 do 64 lat wynika, że prawie osiem milionów ludzi w Polsce boryka się z mniejszymi lub większymi zaburzeniami psychicznymi.

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w wielu miastach w Polsce organizowane są bezpłatne wykłady, warsztaty oraz konsultacje psychologiczne, których celem jest zwiększanie świadomości na temat różnorodnych problemów natury psychologicznej oraz dostępnych w danym środowisku form pomocy.

Źródło:
http://sekcjapsychiatriisrodowiskowej.pl/