Publikacja: Sen dzieci i młodzieży

Sygnał_luty2 „Jak wynika z dużych badań europejskich, zbyt krótki sen u nastolatków może być objawem problemów emocjonalnych i psychicznych, a nawet przyczyniać się do ich wystąpienia. Udowodniono też, że dzieci, które się nie wysypiają, przejawiają więcej negatywnych emocji i słabiej reagują na pozytywne doświadczenia, przez co mogą być bardziej narażone na rozwój depresji i zaburzeń lękowych. Do współczesnego pokolenia cierpiącego na kłopoty ze snem, należy już blisko 40% dzieci i młodzieży w Polsce.

Współczesna polska młodzież  sypia mniej niż 8 godzin na dobę, a jedna trzecia przesypia tylko 6 godzin lub mniej.  Zdaniem specjalistów, młodzi ludzie próbują w ten sposób nadążyć za obecnym tempem życia – uczą się po nocach, oglądają telewizję, surfują w Internecie, a z kolei prowadzi do zaburzeń rytmu okołodobowego.

Jedne z najnowszych badań pokazują, że młodzi ludzie, którzy często wchodzą na strony mediów społecznościowych i długo tam przebywają, częściej cierpią na zaburzenia snu. Co więcej, szeroko zakrojone badania, przeprowadzone przez naukowców w Londynie pokazały, że nawet sama obecność w sypialni dzieci urządzeń mobilnych, w tym smartfonów czy tabletów, w porze nocnej wiązała się z takimi samymi konsekwencjami. Innym powodem deprywacji snu bywa również uzależnienie, bądź nadużywanie komputera i Internetu, a zwłaszcza gier online.”

O tych oraz innych współczesnych zagrożeniach dla długości oraz jakości snu dzieci i młodzieży, a także konsekwencjach jego niedoboru i roli szkoły w profilaktyce zdrowego snu, piszę w lutowym wydaniu miesięcznika „Sygnał”. Do nabycia na stronie wydawcy: http://sygnal.oficynamm.pl/