Fonoholizm wśród młodzieży – raport z badań

fonoholizmFundacja Dbam o Mój Z@sięg opublikowała obszerny raport, z szeroko zakrojonych badań na temat sposobów korzystania z nowych technologii przez polską młodzież. Publikacja Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce zawiera m.in. najważniejsze uniwersalne wnioski dotyczące wszystkich prowadzonych badań, jak również opis zjawiska fonoholizmu i rekomendacje w zakresie profilaktyki, leczenia oraz integracji w celu rozwiązywania problemów osób e-uzależnionych

Aby ocenić skalę nowego typu nałogu wśród polskich dzieci, autorzy raportu przeprowadzili ogólnopolskie badanie z udziałem ponad 22 tys. uczniów (w wieku między 12 a 18 lat) i niemal 3,45 tys. Nauczycieli. W ramach badania zjawiska uzależnienia od telefonów komórkowych sto młodych osób dobrowolnie, na trzy doby, zrezygnowało z internetu, telefonu, tabletów i komputerów oraz telewizji i konsoli do gier. Od internetu i innych urządzeń dostarczających cyfrowo informacji i rozrywki odcięli się oni w ramach eksperymentu społecznego pt. „Poz@ Siecią”. Eksperyment społeczny „Poz@ Siecią” oparty był o dzienniki uczestników, indywidualne wywiady pogłębione z uczestnikami eksperymentu oraz ich rodzicami. Młodzież szkolną i ich nauczycieli zapytano m.in. o wzory korzystania z telefonów komórkowych, o cele, w jakich ich używają, oraz ewentualny związek z problemem cyberprzemocy. Uczniów poproszono również o opisanie, czy i jak często przejawiają określone symptomy nałogowego korzystania ze swoich smartfonów, jakie treści w nich posiadają, i co sądzą o problemie uzależnienia od telefonów komórkowych.

Jak wynika z raportu wiek, w którym dzieci zaczynają regularnie korzystać z nowych technologii, w szczególności z cyfrowych narzędzi komunikacji stale się obniża. Regularne i systematyczne korzystanie z własnego telefonu komórkowego rozpoczyna się przeciętnie w wieku 10 lat, a w dużych aglomeracjach miejskich wiek inicjacji spada do 7–8 lat.Ponad jedna trzecia badanej młodzieży nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania bez telefonu komórkowego, czy smartfona. Wydaje się być on ważny w wielu sferach codziennego życia młodych osób: do komunikacji z innymi, w celach edukacyjnych, lepszej organizacji czasu, czy rozrywki.

FonoholizmOkoło 10% uczniów biorących udział w badaniu twierdzi, że chce korzystać z urządzeń cyfrowych częściej, że potrzebuje coraz więcej czasu, aby „pozałatwiać” wszystkie swoje sprawy. Autorzy raportu podkreślają, że istnieje taka część młodzieży, która nie posiada umiejętności życia i bycia poza światem aplikacji. W tym aspekcie można powiedzieć, że nadmierne korzystanie z aplikacji internetowych może prowadzić do nieporadności życiowej, braku kreatywności w rozwiązywaniu codziennych problemów bez użycia Internetu.Przeprowadzone badania pokazują niebezpieczną tendencję młodzieży do bagatelizowania wysokiej szkodliwości wykonywania takich czynności, jak korzystanie z Internetu, czy telefonów komórkowych. Jedynie co dziesiąty uczeń przyznał, że niekontrolowane korzystanie ze smartfonów i Internetu jest w pełni szkodliwe.

Ważne, ale też niepokojące wnioski z badań dotyczą roli rodziny w przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z nowymi technologiami. Wynika z nich między innymi, że w ponad połowie polskich domów rodzice nie rozmawiają o szkodliwości związanej z nadmiernym i niekontrolowanym korzystaniem z telefonu komórkowego, smartfona i Internetu. Nie rozmawiają również o niebezpieczeństwie związanym  np. z wysyłaniem zdjęć i filmów do innych użytkowników Internetu. W ok. 40% gospodarstw domowych w ogóle nie są ustalane zasady korzystania z telefonu komórkowego, czy innych urządzeń w domu, w szkole, czy w miejscach publicznych. Nawet jeśli młodzież wskazuje, iż takowe zasady obowiązują, w wielu przypadkach wypracowane ścieżki postępowania z urządzeniami mobilnymi są raczej narzucane przez rodziców, niż wspólnie ustalane z dzieckiem. Co ciekawe, ale i alarmujące, do częstych zaliczono sytuacje, w których rodzice, przebywając wspólnie z dziećmi „pod jednym dachem”, komunikują się z nimi za pomocą telefonu komórkowego (SMS-y, aplikacje służące do komunikacji, portale społecznościowe).

FonoholizmRaport skierowany jest do szerokiego grona odbiorców: rodziców, nauczycieli, włodarzy miast i gmin, a także samych uczniów. Dane z badań i  wszelkie informacje przedstawione są w raporcie w bardzo przystępny, przejrzysty i ciekawy sposób. Dla rodziców szczególnie przydatne i wartościowe mogą być fragmenty raportu, dotyczące symptomów i skutków nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych przez ich dzieci, a także wskazówek jak postępować aby zapobiegać wystąpieniu tego problemu.

Źródło:Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań, do pobrania bezpłatnie na stronie fundacji: http://dbamomojzasieg.com/publikacje-raporty/