Konferencja: „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw"

W dniach 24-25 października 2016 w Pałacu Kultury i Nauki, w Warszawie odbędzie się 13 Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczje) . W ramach jednej z sesji zaprezentuję referat na temat „Przemoc w szkole – Analiza problemu na podstawie doświadczeń Telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100”.

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę działa już od niemal dwóch lat. W ramach Telefonu 800 100 100 udzielam konsultacji rodzicom, nauczycielom oraz innym specjalistom w zakresie ochrony dzieci przed przemocą oraz reagowania na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu dzieci. Na stronie Konferencji http://konferencja.pomocdzieciom.fdds.pl/ znajdziecie Państwo program, materiały konferencyjne oraz informacje dotyczące rejestracji na konferencję.