Kryzys w życiu nastolatka

Osoby w wieku dojrzewania zmagają się w swoim życiu z wieloma kryzysami wynikającymi z etapu życia na jakim się znajdują, czyli tak zwanymi kryzysami rozwojowymi. Do najczęstszych sytuacji kryzysowych tego rodzaju należą: problemy emocjonalne związane z dorastaniem i przemianami biologicznymi, trudności związane z relacjami społecznymi, przemiana osobowości, kryzys własnej tożsamości (np. tożsamości płciowej, seksualnej), przechodzenie z opiekuńczego domu rodzinnego do bardziej samodzielnego stylu życia i podejmowanie ról typowych dla człowieka dorosłego. Młodzież w wieku dorastania oprócz charakterystycznych dla tego wieku kryzysów rozwojowych może przeżywać również kryzysy sytuacyjne. Wśród stresorów powodujących kryzys u dzieci i młodzieży wyodrębnia się sytuacje o różnym nasileniu, takie jak:

 • zerwanie z dziewczyną lub chłopakiem, zmiana szkoły, kłótnie rodzinne,
 • narodziny rodzeństwa, przewlekłe nieporozumienia między rodzicami,
 • rozwód rodziców, nieoczekiwana ciąża, przewlekła zagrażająca życiu choroba rodzica, śmierć jednego z rodziców,
 • doświadczenie cyberprzemocy,
 • incydent przemocy fizycznej lub seksualnej, powtarzająca się przemoc.
Typowe objawy reakcji kryzysowej to:
 • trudne i silne emocje (napięcie, niepokój, lęk, żal, smutek, złość),
 • wahania nastroju,
 • zaburzenia snu i łaknienia,
 • pogorszona kontrola nad emocjami,
 • przejściowe zaburzenia pamięci,
 • zawężone myślenie,
 • koncentracja na wydarzeniu kryzysowym,
 • liczne pytania egzystencjalne,
 • pogorszone funkcjonowanie społeczne.
Korzyści z psychoterapii dla nastolatka:
 • ocena sytuacji, rozmiaru kryzysu oraz stanu młodej osoby,
 • analiza własnych myśli, uczuć, przekonań, potrzeb i zachowań,
 • odzyskanie równowagi psychicznej,
 • poprawa samopoczucia oraz ogólnego funkcjonowania,
 • możliwość omawiania z psychoterapeutą zachodzących zmian oraz przygotowywania się do nich,
 • koncentracja na własnych potrzebach,
 • lepsze poznanie siebie, swoich pragnień, możliwości i ograniczeń.

Zobacz też: Dziecko w sytuacji okołorozwodowej, Niebezpieczne MITY na temat samobójstw, Żałoba w okresie dojrzewania

JEŚLI CHCESZ POROZMAWIAĆ O SWOJEJ SYTUACJI, POTRZEBUJESZ POMOCY BĄDŹ WSPARCIA, ZAPRASZAM CIĘ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ PRACOWNI ORAZ DO  KONTAKTU ZE MNĄ