PUBLIKACJA: Cyberprzemoc i inne zagrożenia w cyfrowym świecie

Cyberprzemoc okladkaCyberprzemoc, seksting, niebezpieczne kontakty, czy nadużywanie Internetu to tylko niektóre z najczęstszych zagrożeń z jakimi spotykają się dzieci i młodzież w Internecie. Skala problemów dotykających młode osoby, związanych z rozwojem nowych technologii jest ogromna. Dorośli – rodzice, opiekunowie, nauczyciele – nie zawsze wiedzą jak chronić swoich podopiecznych, jak reagować gdy dziecko lub nastolatek zetknie się z przemocą, bądź innymi zagrożeniami w sieci. Jednym z głównych miejsc, gdzie poza rodziną, dzieci powinny otrzymywać kompleksową edukację na temat zagrożeń, ryzykownych zachowań, oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu jest szkoła. Aby nauczyciele, pedagodzy mogli wyposażać swoich uczniów w odpowiednią wiedzę oraz być dla nich zasobem, gdy potrzebna jest pomoc oraz interwencja, warto aby sami dysponowali adekwatnym przygotowaniem oraz umiejętnościami. Profesjonaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą w szkołach, placówkach opiekuńczych, czy wychowawczych mogą pogłębiać swoją wiedzę korzystając z doświadczeń wielu organizacji, w tym pozarządowych, uczestnicząc w szkoleniach, jak również korzystając ze specjalnie przygotowanych w tym celu materiałów.

Cyberprzemoc zagrozeniaJestem autorką jednej z najnowszych publikacji skierowanych do pracowników szkół, Cyberprzemoc i inne zagrożenia w cyfrowym świcie, wydanej przez Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze. Publikacja zawiera dwie prezentacje. Pierwsza z nich jest szkoleniem dla kadry pedagogicznej, które pomoże wprowadzić nauczycieli w tematykę cyberprzemocy oraz innych zagrożeń w sieci, a także poinstruuje, jakie środki profilaktyczne i zaradcze należy w tym zakresie stosować. Druga natomiast stanowi gotowe narzędzie, dzięki któremu nauczyciele przeprowadzą skuteczne warsztaty dla uczniów, mające na celu przybliżenie młodzieży zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się korzystając z Internetu.

Prezentacja cyberprzemocW prezentacji dla nauczycieli znajdują się informacje o tym, czym charakteryzują się poszczególne zagrożenia i z jakimi konsekwencjami mogą się one wiązać. Tworząc prezentację dla profesjonalistów starałam się przede wszystkim przybliżyć im perspektywę młodych osób, aby w jak największym stopniu pomóc nauczycielom zrozumieć, że dla ich podopiecznych granice między światem realnym a wirtualnym zacierają się, a co za tym idzie – profilaktyka w tym obszarze jest niezbędna.  W tej części publikacji znajdują się także wskazówki dla pracowników szkoły, dotyczące przeciwdziałania poszczególnym zagrożeniom, a także  co bardzo ważne informacje o tym, jak reagować gdy uczeń stanie się ofiarą bądź sprawcą cyberprzemocy lub zetknie się z innego rodzaju zagrożeniem w sieci.

Cyberprzemoc informacjaPrezentacja skierowana do uczniów ma celu przede wszystkim zwrócenie ich uwagi na fakt, że Internet to źródło zarówno rozrywki, wiedzy, informacji, ale też różnego rodzaju zagrożeń i sytuacji, które mogą być dla nich niebezpieczne. Starałam się także aby uwrażliwiała uczniów na fakt, że po opublikowaniu informacji w sieci (zdjęć, danych, filmów) tracą wpływ na to, co dalej się z nimi dzieje. W prezentacji omówionych zostało kilka głównych zagrożeń związanych z używaniem Internetu, między innymi cyberprzemoc, seksting, czy zawieranie niebezpiecznych kontaktów. Prezentacja dostarcza uczniom informacji o tym jakich zasad warto przestrzegać, aby bezpiecznie korzystać z sieci, jakie sygnały mogą świadczyć o tym, że sytuacja staje się dla nich zagrażająca, a także jak mogą reagować i gdzie szukać pomocy gdy spotka ich coś niepokojącego lub niebezpiecznego w sieci.

Prezentacje przeznaczone są do przedstawienia w trakcie godziny lekcyjnej i stanowią podstawę do szerszej i bardziej pogłębionej profilaktyki w szkole. Publikację zakupić można na stronie wydawcy Oficyna MM