Publikacja: Starszy partner nastolatki

Dzięki pierwszym poważniejszym związkom uczuciowym nastolatki zaczynają uczyć się, na czym polega partnerstwo. Poszukają też odpowiedzi na pytania o to, kim są i czego potrzebują. Czasami zdarza się, że nastolatka (rzadziej nastolatek) wiąże się z osobą znacznie starszą od siebie.

Sygnał„Chociaż związek 17-latki z nawet dwudziestokilkuletnim mężczyzną może wzbudzić czujność dorosłych, to jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że obie te osoby znajdują się w podobnym okresie rozwojowym. Ich wyobrażenia na temat związku, przyszłości, a także ich potrzeby i wzajemne oczekiwania mogą być podobne. Niepokojące i potencjalnie bardziej ryzykowne są natomiast sytuacje, w których młoda osoba wiąże się z kimś kto jest na zupełnie innym etapie swojego życia. Związanie się z osobą niezależną finansowo, samodzielną, bardziej doświadczoną może mieć silny wpływ na funkcjonowanie nastolatka, a także na jego sposób myślenia o sobie i swojej przyszłości. Młoda osoba może mieć poczucie, że dzięki takiej relacji sama staje się bardziej niezależna, a jednocześnie mieć przekonanie, że starszy partner zapewni jej nie tylko opiekę, ale też realizację potrzeb materialnych. Jedną z konsekwencji takiego związku może być lekceważenie nauki, a nawet porzucenie szkoły. Trudno też przewidzieć na ile wzajemne oczekiwania obu stron wobec siebie będą podobne, a w razie rozbieżności, czyje zdanie będzie dominujące.

Naturalną potrzebą nastolatków jest poczucie przynależności do grupy rówieśniczej. Związek ze starszym partnerem może wiązać się z izolacją i utratą kontaktów z dotychczasowymi znajomymi. Innym zagrożeniem wiążącym się z relacją nastolatki z osobą dorosłą może być zbyt wczesna inicjacja seksualna, a także związane z nią konsekwencje, między innymi nieplanowa, zbyt wczesna ciąża. Co prawda presja dotycząca współżycia może pojawić się w związku dwóch osób bez względu na ich wiek, a także ze strony każdej płci. Jednak ze względu na specyfikę związku nastolatka-dorosły, taka presja na okazanie „dowodu miłości”, czy udowodnienie że jest się równie dojrzałym jak partner, może być większa.”

Więcej na temat specyfiki związków nastolatków z dorosłymi partnerami, wynikających z nich zagrożeń oraz roli rodziców i pedagogów, piszę w najnowszym wydaniu miesięcznika Sygnał. Magazyn Wychowawcy.