PUBLIKACJA: Substancje psychoaktywne w życiu nastolatków

Sygnał„Okres dojrzewania i adolescencji uważany jest za jeden z najbardziej burzliwych i trudnych pod względem emocjonalnym, etapów życia człowieka. Typowym zachowaniem w tym czasie jest eksperymentowanie, eksplorowanie rzeczywistości, zdobywanie nowych doświadczeń, a także próby przekraczania granic i łamania zasad wyznaczanych przez dorosłych. Sięganie po używki takie jak alkohol, papierosy, czy marihuana może wynikać z typowej dla tego wieku ciekawości, czy potrzeby silnych wrażeń.

Innym istotnym zagadnieniem jest ogromna dostępność różnego typu substancji, zarówno legalnych jak i nielegalnych, do których nastolatki mogą dotrzeć bez większego wysiłku. Jednym z rosnących zagrożeń z tym związanych jest zażywanie przez nastolatków różnego rodzaju leków, nieprzepisanych przez lekarza. Jako przyczynę tego zjawiska, poza łatwym dostępem do leków, wskazuje się również na silne promowanie i reklamowanie leków w mediach. Okazuje się jednak, że sięganie po leki uspokajające oraz stymulujące ma również inne podłoże. Badania pokazały, że nastolatki jako powód przyjmowania leków wskazują:

  • ciekawość
  • namowę rówieśników
  • nudę
  • szukanie mocnych wraże

Leki

Bardzo niepokojący jest też fakt, że powodem sięgania po leki są także problemy osobiste, trudności w szkole, trudności w relacjach z rodzicami, stałe konflikty w rodzinie oraz miłosny zawód. Wyniki te pokazują, że nastolatki sięgają po substancje psychoaktywne, w tym przypadku leki – wtedy gdy doświadczają trudności w relacjach, nie radzą sobie z wyzwaniami dnia codziennego, przeżywają trudne emocje, które prawdopodobnie starają się w ten sposób zagłuszyć.”

O skali zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież, przyczynach tego problemu oraz roli szkoły w zakresie profilaktyki piszę w najnowszym wydaniu magazynu dla nauczycieli Sygnał.Magazyn wychowawcy.