Zrozumieć nastolatka – powarsztatowe refleksje

Warsztat

Ostatnio miałam przyjemność poprowadzić warsztat dla rodziców zastępczych, którego celem było przede wszystkim wspólne przyjrzenie się specyfice okresu dojrzewania i lepsze zrozumienie przez uczestników, swoich nastoletnich dzieci. Na co dzień pracuję z nastolatkami i rodzinami, natomiast doświadczeń z rodzinami zastępczymi mam niewiele, więc tym bardziej doceniłam możliwość spotkania z taką właśnie grupą.

Warsztat

„W głowie nastolatka”

Warsztat skonstruowałam w taki sposób, aby podzielić się z rodzicami swoją wiedzą na temat przebiegu procesu dojrzewania, problemów nastolatków, ich sposobu postrzegania siebie, świata i innych ludzi, a jednocześnie zaangażować rodziców do samodzielnego odkrywania, poznawania i rozumienia swoich podopiecznych, dzielenia się z innymi uczestnikami swoimi doświadczeniami, myślami, obawami.

Warsztat

Koperty „w razie nagłego wypadku”

Uczestnicy zwrócili moją uwagę na kilka istotnych aspektów, charakterystycznych dla ich codzienności. To co wydało mi się niezwykle istotne i poruszające to kwestia dzieci biologicznych w rodzinach zastępczych. Rodzice uczestniczący w warsztacie podkreślili, że temat dbania o swoje dzieci biologiczne, kwestia zapewniania im poczucia stabilności i bezpieczeństwa, w rodzinie, która podlega stałym przemianom, a jej skład jest o wiele bardziej dynamiczny, niż w rodzinie tradycyjnej. O ile kwestia zapewnienia takich warunków dzieciom przyjętym do rodziny wydaje się rodzicom mniej problematyczna, zważywszy na fakt, że zwykle dzieci te wychowywały się wcześniej w rodzinach zdezorganizowanych, a ich potrzeby były zaniedbywane. O tyle, dla dzieci biologicznych w rodzinie zastępczej, zmiany jakie w niej zachodzą nie zawsze muszą być odbierane jako pozytywne i zrozumiałe. Rodzice zastępczy mają wręcz poczucie, że ich biologiczne dzieci są niezauważane przez system opieki i wsparcia, co wyraża się między innymi brakiem szkoleń, warsztatów dla rodziców dotyczących dbania o więź z dzieckiem biologicznym, w tak szczególnej sytuacji jaką jest przyjmowanie pod opiekę dzieci zastępczych. Myślę, że problem jest niesamowicie złożony, ale i ciekawy. Z pewnością spotkanie z rodzicami zastępczymi zainspirowało mnie do zgłębiania wiedzy na temat rodzin zastępczych, ich specyfiki oraz problemów z jakimi się zmagają na co dzień.

JEŚLI CHCESZ POROZMAWIAĆ O SWOJEJ SYTUACJI, POTRZEBUJESZ POMOCY BĄDŹ WSPARCIA, ZAPRASZAM CIĘ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ GABINETU ORAZ DO  KONTAKTU ZE MNĄ